Stichting Vechtezomp heeft ten doel het beschermen en doen herleven van het historische- en culturele karakter van het Vechtdal.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) vervaardigen, (doen) restaureren en in de vaart brengen van zompen om de historie van de oorsprong van de Vecht tot haar uitmonding in het IJsselmeer onder de aandacht van het publiek te brengen.

De Nederlandse zomp komt tot stand dank zij financiële ondersteuning van de provincie Overijssel, het coöperatief dividendfonds van RABO Bank Vaart en Vechtstreek, de gemeente Hardenberg, het Prins Bernard Cultuurfonds, Vechtdal Informatiecentrum Gramsbergen (Anjerpunt Vechtdal), Bierbrouwerij Mommeriete te Gramsbergen, Dr, C.J. Vaillant Fonds, de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV en enkele lokale ondernemers. Door de stichting wordt nauw samengewerkt met VVV Emlichheim en Mühlenverein Laar net over de grens in Duitsland. De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Alle schippers zijn gekwalificeerd en hebben een opleiding reanimatie/AED.

Aan boord is een lift, waardoor 2 rolstoelgebonden passagiers mee kunnen varen. De accu’s van de vechtezomp, worden opgeladen door stroom opgewekt door zonnepanelen.

Stichting De Vechtezomp is vanaf 4 november 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Per 1 juni 2017 heeft de belastingdienst gemeend de ANBI status in te moeten trekken.

Historisch erfgoed terug op de Vecht

Jaarrekening Stichting De Vechtezomp

Statuten Stichting De Vechtezomp

Uittreksel KvK

BTW nr.: NL0040963109

Iban: NL38 RABO 0137 4656 37